Sportnap PDF Nyomtatás E-mail
2017. március 29. szerda, 11:36

sportnapweb

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(sportnap.pdf) letöltéseMeghívó sportnapra 611 Kb
 
Beíratás időpontja PDF Nyomtatás E-mail
2017. március 20. hétfő, 07:57

A tanköteles korú gyermekek első évfolyamra történő beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján a Zala Megyei Kormányhivatal a 2017/2018. tanévre az első évfolyamosok beíratásának idejét az alábbiak szerint határozta meg:

A beiratkozás ideje iskolánkban:

 • 2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
 • 2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A fenti időszakban a 2017-ben tanköteles korba lépő gyermekét a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott  iskola első évfolyamára. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévétét betölti, tankötelessé válik. Akinek az esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A 2017-ben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.

A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  • óvodai szakvélemény
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről.
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII.fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása- előírásai az irányadók.

Az intézményvezető meghozza a tanulók felvételével kapcsolatos döntését:

 • a gyermek felvételéről szóló írásbeli tájékoztatót,
 • a gyermek felvételének elutasításról szóló határozatot,

melyeket 2017. április 28-ig írásban megküld az érintett szülők részére.

További fontos tudnivalók:

A felvétel elutasítása esetén a szülö, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
Az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani. Az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére, ha saját hatáskörben döntését változatlanul  fenntartja.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Látogassa meg ezt a weboldalt: (http://dozsazalaegerszeg.hu/attachments/article/60/dozsa_felvetel.pdf)!Felvétel körzetei 95 Kb
 
Tisztelt szülők! PDF Nyomtatás E-mail
2017. március 07. kedd, 09:26

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi törvény 35.§-a alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást.

A fent nevezett egyházak képviselői 2017. március 9-én 16.00 órai kezdettel a DÓZSA TAGISKOLA aulájában az oktatásról tájékoztatást tartanak a szülők számára.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A Dózsa iskola vezetősége

 
KEDVES SZÜLŐK! PDF Nyomtatás E-mail
2017. február 22. szerda, 00:00

KEDVES SZÜLŐK!

Kérjük, az elmúlt évekhez hasonlóan adójuk 1 %-ával szíveskedjenek támogatni iskolánk alapítványát.

Alapítványunk:

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám:

18954784-1-20

Szíves támogatásukat előre is köszönjük.