Felhívás a 2023/2024-es tanévre történő beiratásra PDF Nyomtatás E-mail
2023. április 13. csütörtök, 08:27

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök) 7.30 órától 17.30 óráig,

2023. április 21. (péntek) 7.30 órától 17.30 óráig.


Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,

  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

  • állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolást vagy tartózkodási kártyát/állandó tartózkodási kártyát.

A mellékletben megtalálják Kajári Attila tankerület igazgató úr felhívását, valamint a beiskolázási körzeteinket.Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(Felhívás. körzetek.pdf) letöltéseFelhívás. körzetek.pdf 250 Kb
 
Fogadóórák PDF Nyomtatás E-mail
2023. április 12. szerda, 10:21

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben 2023. 04. 18-án (kedden) 17.00-tól fogadóórákat tartunk. Az egyes osztályok kezdési időpontja eltérő lehet, ezért kérjük, érdeklődjenek az osztályfőnököknél.

 
Beiratkozási információk PDF Nyomtatás E-mail
2023. április 04. kedd, 11:16

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdése, illetve a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29) BM rendelet 8. § alapján, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ illetékességi területén lévő általános iskolák első évfolyamára a 2023/2024. tanévben a tanköteles korba lépő gyermekek beiratkozására

2023. április 20. és 2023. április 21. napján nyílik lehetőség.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő, törvényes képviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy választott iskola első évfolyamára. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye, illetve, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány
  • gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő megkezdését – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő, törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

Az intézmény vezetője által hozott döntés ellen a szülő, törvényes képviselő jogorvoslattal élhet. A szülő, törvényes képviselő – a gyermek érdekében – az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre, vagy érdeksérelemre hivatkozva nyújthat be jogorvoslati kérelmet a határozat közéléstől, vagy ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül. A jogorvoslati kérelemről a fenntartó dönt.

Zalaegerszeg, 2023. március 21.

Kajári Attila

tankerületi igazgató

 

A beiratkozási eljárás gyorsabbá tétele érdekében kérjük, végezzék el online az előzetes jelentkezést az e-Kréta e-Ügyintézés felületén.
(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

A felület használatához segítséget nyújtanak az alábbi mellékletek.

 
Tavaszi szünet PDF Nyomtatás E-mail
2023. március 14. kedd, 18:37

Tisztelt Szülők!

A tavaszi szünet 2023. április 6-tól április 11-ig tart.

Intézményi munkatervünk szerint 2023. április 5-én nevelési értekezletet tartunk.
Ez a nap a tanulók számára tanítási szünet.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 4. (kedd).
A szünet utáni első tanítási nap 2022. április 12. (szerda).