Jutalmazások PDF Nyomtatás E-mail
2018. június 15. péntek, 10:50

A DÓZSÁS DIÁKOK KÖRE az utolsó tanítási napon a hagyományokhoz híven megjutalmazta azokat a tanulókat, akik a tanév során rendezett városi, megyei és országos versenyeken kiemelkedő eredményt értek el.

Az idén 92 tanuló vehetett át jutalmat, akiknek ezúton is szívből gratulálunk.

 
Ballagás és tanévzáró ünnepély PDF Nyomtatás E-mail
2018. június 14. csütörtök, 13:02

Kedves Szülők, Rokonok, Érdeklődők!

Iskolánkban a ballagási ünnepély 2018. június 15. (pénteken) 16:30-kor kezdődik. A tanévzáró ünnepély és a bizonyítványosztás 2018. június 19-én (kedden) reggel 9:00 órakor lesz.

Szeretettel várjuk Önöket!

 
Közlemény a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásáról PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 21. szerda, 15:11

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján a Zalaegerszegi Járási Hivatal a 2018/2019. tanévre az első évfolyamosok beíratásának idejét az alábbiak szerint határozta meg:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00
2018. április 13. (péntek) 8.00 - 18.00

A fenti időszakban a 2018-ben tanköteles korba lépő gyermekét a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Akinek az esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A 2018-ben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
- állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya,
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői vélemény,
nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

Az intézményvezető a döntéséről 2018. április 28-ig írásban tájékoztatja a szülőt, gondviselőt, mely ellen a fenntartóhoz jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelem nyújtható be a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az intézmény fenntartójához kell benyújtani.
Aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

(Zala Megyei Kormányhivatal)
 
Pályázat az iskola intézményvezetői posztjára PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 27. kedd, 15:10

Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 17-21.

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(intezmenyvezeto.pdf) letöltéseIntézményvezetői állás 146 Kb