Beiskolázás PDF Nyomtatás E-mail
2013. december 05. csütörtök, 00:00

Kedves Érdeklődők!

A beiskolázással kapcsolatos információkat a HÍREK ÓVODÁSOKNAK menüpont alatt találják.

 
Továbbra is Ökoiskola vagyunk PDF Nyomtatás E-mail
2013. október 17. csütörtök, 07:39

Nagy örömünkre intézményünk a 2013-2016 közötti időszakra ismételten elnyerte az Ökoiskola címet.

A mellékletben megtekinthetik a hivatalos értesítőt!

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(ertesites__koiskola.pdf) letöltéseÖkoiskola értesítő 276 Kb
 
VÁLTOZÁS AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS RENDJÉBEN PDF Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 17. kedd, 11:32

Tisztelt Szülők!

VÁLTOZÁS AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS RENDJÉBEN  A ZALAEGERSZEGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL

A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet értesíti a szülőket, hogy 2013. szeptember 1-től az iskolai étkezés díjjal kapcsolatos ügyintézés központilag történik Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53. sz. alatt, a Kölcsey Ferenc Gimnázium gazdasági irodájában. Ezen naptól változás még, hogy az étkezési díj beszedése nem utólag, hanem előre történik. (Szeptemberben két alkalommal szeptemberi elején a szeptember havi, szeptember végén az októberi havi térítési díj kerül beszedésre. December hónapban nem lesz térítési díjszedés.) Természetesen az esetleges hiányzások korrigálásra kerülnek a tárgyhót követő második hónapban. További változás, hogy az étkezést csak étkezési kártyával lehet igény bevenni, ennek egyszeri térítési díja 625 Ft, amelyet az ingyenes és kedvezményes étkezőknek is meg kell vásárolni.

Az étkezést lemondani, módosítani, a tárgynapot megelőző napon 8 óra 30-ig és információt kérni az ingyenes zöldszámon 06/80/210-411 lehet, (az ügyintéző a bejelentkezést követően kérdés esetén felveszi a telefont, más esetben az üzenetrögzítőn üzenet hagyása), vagy email-ben lehet Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.  Mobil:06/30-451 7045. Személyesen: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53. Telefon: 06/30/737-0610

Ügyfélfogadási rend: H-P.: 7-9 óráig, szerda.15-17 óráig.

A tanuló étkezésének ellenértékét az adott oktatási intézményben havonta két alkalommal van lehetőség kifizetni az adott iskolában a www.zegesz.hu honlapon közzétett időpontokban.

Fizetés módja lehet:

-          Készpénzzel

-          átutalással: a számlán szereplő számla számra

-     csoportos beszedési megbízással, melynek elindításához, elintézéséhez a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tartózkodó kollégáink segítséget nyújtanak.

A 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az önkormányzatnak étkezési lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak, de a szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint:

(5) Gyermekétkeztetés esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

aa) bölcsődés,

ab) óvodás,

ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül. A fennálló díjtartozás behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtesszük. (Fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása, végrehajtás kérése…)

Az iskolai étkezéshez kapcsolódó kedvezmények ügyintézése a központban, Zalaegerszeg Rákóczi u. 49-53. sz. alatt, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban történik.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az

önkormányzatnak étkezési lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak, de a szolgáltatás

igénybevétele térítési díjköteles. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint:

(5) Gyermekétkeztetés esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

aa) bölcsődés,

ab) óvodás,

ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben

elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után

az intézményi térítési díj 50%-át,

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési

díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés

igénybevételéből kizárásra kerül. A fennálló díjtartozás behajtása érdekében a

szükséges jogi lépéseket megtesszük. (Fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás

lefolytatása, végrehajtás kérése…)

2013. szeptember 1-től az iskolai étkezés díjának beszedése központilag történik, ezért az alábbi

változások szükségesek:

Fizetés módja:

- készpénzzel: havonta 2 alkalommal az előre közölt időpontokban az adott oktatási intézményben

- átutalással: a számlán szereplő számla számra

- csoportos beszedési megbízással

A szülők teendője a felhatalmazó levéllel:

- aki eddig nem csoportos beszedés útján fizette a térítési díjat, vagyis új a rendszerben, a

kitöltés után vigye be a felhatalmazást a számlavezető bankjához,

- aki eddig is ilyen módon fizetett és az OTP vezeti a lakossági folyószámláját, annak

nincsen teendője

- aki eddig is ilyen módon fizetett, de nem az OTP vezeti a lakossági folyószámláját,

annak ki kell töltenie az új megbízást, be kell vinnie a bankjába, s ezzel egyidejűleg kérni a

régi megbízás törlését

A megbízás bank általi elfogadását követően a megbízás másolatát / a bank által adott

igazolást az adott oktatási intézményben kell leadni.

A felhatalmazás bármely bankban 2013. július 1. után intézhető.

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelőző 8 óra 30-ig az ingyenes

zöldszámon vagy email-ben lehet. (Szeptemberben az iskolában megismerhető a zöldszám és

email cím.)

Zalaegerszeg, 2013. június 12.

Gehér Mariann

intézményvezető sk

 
Igazgatói kinevezés PDF Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 03. kedd, 00:00

2013. augusztus 21-én Makovecz Tamás igazgató úr Hoffmann Rózsa köznevelésügyi államtitkár asszonytól átvette újabb 5 évre szóló igazgatói kinevezését. Az ünnepi ceremóniára a budapesti Szépművészeti Múzeumban került sor.

Gratulálunk!

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(kinevezés.pdf) letöltéseIgazgatói kinevezés 669 Kb