Tájékoztató a 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozásról PDF Nyomtatás E-mail
2020. április 05. vasárnap, 06:58

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e - Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.

Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata2. d) pontja szerint].

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e - Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a két tanítási nyelvű oktatásra történő jelentkezésre az első szakaszban van lehetőség, minden más esetben (körzetes és nem körzetes lakóhellyel rendelkező gyermek esetén) a 2. szakaszban lesz lehetőség  a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, minden köznevelési intézmény, így iskolánk is lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-15 óráig van lehetőség.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Zalaegerszeg, 2020. 04. 04.

Drávecz Csabáné

intézményvezető

 


[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése]alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 
Újabb szülői levél PDF Nyomtatás E-mail
2020. március 16. hétfő, 19:33

Tisztelt Szülők!

 

Iskolánk nevelőtestülete 2020.03.16-án szakmai megbeszélés keretében határozta meg és fogadta el a következő napok és hetek tanulási rendjét.

Tanulóink a KRÉTA rendszeren keresztül órarendjüknek megfelelően naponta kapják a tanítók és szaktanárok által összeállított tananyagcsomagot, amely a kijelölt tanulnivalókat, az ehhez kapcsolódó feladatokat, azok megoldásának határidejét, valamint esetenként a számonkérés feladatait tartalmazzák majd.

Iskolánk e-kréta címe: dozsazeg.e-kreta.hu (A cím Weboldalunkon is megtalálható.) A feladatok kapcsán a felületen az „Üzenetek” menüpontot kell figyelemmel kísérni. A tanulóknak a megoldott feladatokat a pedagógusok által megadott módon kell beküldeniük.

Javasoljuk, hogy kérjenek a kedves szülők is hozzáférést a KRÉTA rendszerhez, melyet a dozsazeg.e-kreta.hu beírása után megjelenő felületen felkínált „Gondviselői hozzáférés igénylése” címszó alatt megtehetnek.

Kedves Szülők! Nevelőtestületünk szakmai felkészültsége lehetővé teszi, hogy tanulóink a hagyományos oktatási formák elhagyásával, az online információs csatornák kínálta lehetőségeken keresztül is hatékonyan folytathassák tanulmányaikat. Iskolánk pedagógusai a jelenleg kialakult körülmények között is mindent megtesznek a sikeres oktatás érdekében.

Ehhez kérnénk a kedves szülők támogatását, mely a gyermekek otthoni tevékenységének, tanulási idejének ellenőrzését jelentené. Kérjük, segítsenek gyermeküknek az új napirend kialakításában. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a tanulók otthon is komolyan vegyék az iskolai feladatokat és kötelességeket, hiszen ez a tanulmányi előmenetel szempontjából nélkülözhetetlen.

Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmet arra is, hogy a gyermekek az ismert egészségügyi okokból csak nagyon indokolt esetben hagyják el otthonukat, kerüljék a csoportos vagy családi összejöveteleket, a zsúfolt helyeket.

Nevelőtestületünk nevében az elkövetkezendő időszakra kívánok mindenkinek hatékony közös munkát, kitartást és jó egészséget.

 

Zalaegerszeg, 2020.03.16.

Drávecz Csabáné

intézményvezető

 
Szülői tájékoztató a koronavírus-járvány rendkívüli helyzetről PDF Nyomtatás E-mail
2020. március 16. hétfő, 09:09

Tisztelt Szülők!

Az alábbi PDF dokumentumban olvasható az intézményi tájékoztató a szülők számára.

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(Szuloi_tajekoztato_Dozsa.pdf) letöltéseSzuloi_tajekoztato_Dozsa.pdf 1044 Kb
 
Tisztelt Szülők! PDF Nyomtatás E-mail
2020. március 16. hétfő, 09:00

A koronavírus terjedése miatt vészhelyzet van Magyarországon is. A vírus terjedésének megelőzése céljából a kormány rendelkezés szerint 2020. március 16-tól a közoktatási intézményekben a tanítás szünetel. A közétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat.

Fenntartónkkal, a Zalaegerszegi Tankerület és a Szakképzési Centrum igazgatójával egyeztetve a következő eljárásrend került kialakításra:

 1. 2020. március 16-án a már megrendelt és kifizetett EBÉD egy része kiszállításra kerül az iskolákba, amit az ebédlőből csak éthordóban lehet elszállítani. Kérjük kizárólag az éttermekbe lépjenek be, az iskolai területet kerüljék.
 2. A többi napokra megrendelt ebéd automatikusan stornózásra kerül, továbbiakban csak azoknak a gyermekeknek kerül megrendelésre az ebéd, akiknek a szülei jelzik felénk igényüket. Az általános iskolák részére 2020. március 17-én és 18-án (kedd-szerda) még az iskolákba történik a kiszállítás, 2020. március 19-től (csütörtök) pedig kizárólag a Kölcsey Ferenc Gimnázium ebédlőjéből szállítható el.
 3. 3. A középiskolák és gimnáziumok ebédje már március 16-tól (hétfő) a Kölcsey Gimnázuimba kerül kiszállításra.
 4. Kérjük, hogy az éttermet az udvar felől közelítsék meg.
 5. Megrendelés esetén a diátás ebéd is leszállításra kerül.
 6. Az eljárásrend a vészhelyzet visszavonásáig tart.
 7. A március és április havi befizetett összeg visszafizetésre fog kerülni, türelmet kérünk ennek lebonyolítására.
 8. Az iskolai tanítási szünet lejárta után intézményünk a továbbiakban megszünteti az iskolákban történő készpénzes befizetési lehetőséget. Továbbiakban átutalással, banki befizetéssel és csoportos megbízással lesz lehetőség fizetni. Ügyfélszolgálatunkon az ügyfélszolgálati időt kiterjesszük, így aki a fenti módon nem tudja rendezni, lehetősége lesz készpénzben, de hosszabb várakozási időre kell számítania.

 

Köszönjük együttműködésüket!

Zalaegerszeg, 2020. március 15.                         Gehér Mariann

igazgató sk.