PDF Nyomtatás E-mail

Diákönkormányzat

1.  A diákönkormányzat adatai:

Az iskola diákönkormányzata a két tagintézményben külön-külön működik.

● A Dózsa György Tagiskola diákönkormányzatának neve: Dózsás Diákok Köre (DDK)

Székhelye: Zalaegerszeg, Kis u. 6.

● Az iskolai diákönkormányzatot két fő diákvezető képviseli, egy-egy tanuló a Petőfi Sándor Székhelyiskolából, illetve. a Dózsa György Tagiskolából. Munkájukat két fő pedagógus segíti mindkét iskolában. A diákönkormányzatot érintő ügyekben a segítő pedagógusok bármelyike aláírási joggal rendelkezik.

A DDK-t segítő tanárok:

Felső tagozat: Gacsal Gábor
Alsó tagozat: Szalai Noémi Zsuzsanna

Gazdasági felelős: Szalai Márta

 

A DDK az iskola tanulóiból álló közösségi szervezet.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő minden kérdésre kiterjed.

2.  A diákönkormányzat célja:

  • a diákok egyéni és közös érdekeinek képviselete és védelme a törvényes keretek között
  • az iskolai közösségi élet szervezése, a tanulók tanulási, kulturális, sport és egyéb igényeihez kapcsolódó kéréseinek, kérdéseinek, véleményeinek összegyűjtése, ezek alapján intézkedések, ill. szervezőmunka kezdeményezése
  • az iskolában színesebb, változatosabb diákélet kialakítása, a diákok érdeklődésének felkeltése

A DÖK feladata az intézmény vezetésével összhangban ellátni a diákok érdekképviseletét, szervezni, lebonyolítani az általa tervezett programokat. A DÖK és az iskola együttműködik, kölcsönösen segítik és erősítik egymás tevékenységét.

A DÖK részt vesz a közösség formálásában, a tanulói jogok érvényesítésében, a személyiség fejlesztésében, a közösségi életformák gyakorlásában. Fejleszti a felelősségtudatot, segít a vezetési gyakorlat megszerzésében, és a közösség érdekében munkát végez.