PDF Nyomtatás E-mail

A Dózsa György Általános Iskola története

Egykoron Zalaegerszeg fokozatos fejlődése új feladatok elé állította a város polgárait, és a felmerült igényeknek eleget téve a közoktatásra is juttattak néhány aranyforintot.

1863-ban nagy segítséget jelentett Jákum Ferenc alapítványa. A szegény sorsú gyermekeket támogatta nemcsak tankönyvekkel, hanem ruházattal is. Jákum Ferenc jómódú lakatosmester volt, aki a szabadságharcban nemzetőrként harcolt, s lakatosmesterként maga is készített fegyvereket a nemzetőrök számára. Úgy gondolta, hogy a fejlődő világban az iparosság úgy állhatja meg a helyét, ha a kultúra szellemi fegyverével is felszerelkezik.

Az 1867-ben bevezetett általános tankötelezettség után folyamatosan nőtt a tanulók, s ezért a pedagógusok száma is. 1892-ben állami segéllyel felépült a ma is álló Ady úti épület. Neve 1931-ig Zalaegerszegi Állami Elemi Népiskola., majd később az Iskolaközben I. sz. Körzeti Iskola volt.

Az 1950/51-es tanévben újból átrendezték az iskolai körzeteket. Az Elemi Iskola épületében önálló általános iskola jött létre. 1950. szeptember 2-án ünnepélyesen megnyílt az Ady úti Általános Iskola, mely 1951. január 22-től hivatalosan a Dózsa György Általános Iskola nevet viseli.

 

Hosszú évekig az Ady út 2. szám alatt működött intézményünk. 1987-ben a felső tagozat a Kis utcába költözött a Ságvári Endre Gimnázium helyére. Hamarosan megindult az építkezés, és a régi szárny mellett egy modern iskolarész körvonalazódott. Ebbe az elkészült új épületrészbe költözött át a felső tagozat, a régiben pedig sikerült elhelyezni az összes alsós osztályt. A város oktatásában aktívan és hatékonyan közreműködő intézmény az 1990/91-es tanévtől a Kis utca 6. sz. alatti épületben működik.

Az 1988/89-es tanévtől bevezetésre került a német nyelv. Az 1990-es évek változásai magukkal hozták iskolánk arculatváltását is. Elindult a matematika nívócsoportos képzés felső tagozaton. Óriási érdeklődés volt a nyelvek iránt, ezért 1991/92-től az angol nyelv emelt szintű oktatása is megkezdődött.

2003-ban a város közgyűlése az általános iskolák összevonásáról döntött. Ennek következtében a Dózsa és a Petőfi iskola összevont intézményként Belvárosi Általános Iskola néven kezdte a következő tanévet.

Az emelt szintű idegen nyelvi képzés, valamint a nívócsoportos matematika oktatása mellett a 2009/2010-es tanévben valósult meg az angol két tanítási nyelvű képzés bevezetése. Az intézmény hivatalos neve ettől kezdve: Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa György Tagiskola.