Felhívás a 2023/2024-es tanévre történő beiratásra PDF Nyomtatás E-mail
2023. április 13. csütörtök, 08:27

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök) 7.30 órától 17.30 óráig,

2023. április 21. (péntek) 7.30 órától 17.30 óráig.


Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,

 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

 • állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolást vagy tartózkodási kártyát/állandó tartózkodási kártyát.

A mellékletben megtalálják Kajári Attila tankerület igazgató úr felhívását, valamint a beiskolázási körzeteinket.Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(Felhívás. körzetek.pdf) letöltéseFelhívás. körzetek.pdf 250 Kb
 
Beiratkozási információk PDF Nyomtatás E-mail
2023. április 04. kedd, 11:16

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdése, illetve a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29) BM rendelet 8. § alapján, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ illetékességi területén lévő általános iskolák első évfolyamára a 2023/2024. tanévben a tanköteles korba lépő gyermekek beiratkozására

2023. április 20. és 2023. április 21. napján nyílik lehetőség.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő, törvényes képviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy választott iskola első évfolyamára. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye, illetve, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány
 • gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő megkezdését – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő, törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

Az intézmény vezetője által hozott döntés ellen a szülő, törvényes képviselő jogorvoslattal élhet. A szülő, törvényes képviselő – a gyermek érdekében – az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre, vagy érdeksérelemre hivatkozva nyújthat be jogorvoslati kérelmet a határozat közéléstől, vagy ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül. A jogorvoslati kérelemről a fenntartó dönt.

Zalaegerszeg, 2023. március 21.

Kajári Attila

tankerületi igazgató

 

A beiratkozási eljárás gyorsabbá tétele érdekében kérjük, végezzék el online az előzetes jelentkezést az e-Kréta e-Ügyintézés felületén.
(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

A felület használatához segítséget nyújtanak az alábbi mellékletek.

 
Beiratkozási szándéknyilatkozatok PDF Nyomtatás E-mail
2023. január 18. szerda, 08:33

 

Kedves Szülők!

A csatolt dokumentumok segítségével jelezhetik intézményünk felé a gyermekükre vonatkozó felvételi szándékukat.

A szerkeszthető formátum (.docx) használatával számítógépen, a nem szerkeszthető (.pdf) dokumentumok segítségével pedig nyomtatás után szabad kézzel tölthetik ki a nyilatkozatokat.
A kitöltött nyomtatványokat elektronikus formában a  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre várjuk, vagy elhelyezhetők az iskolánk főbejáratának bal odalán található postaládába.

A szándéknyilatkozatok leadási határideje: 2023. február 28.


Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a szándéknyilatkozat nem jelent automatikus felvételt az intézménybe, vagy az adott osztályba. A felvételi eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik, az osztályba sorolás az eljárás végén igazgatói hatáskörben történik.

Beiratkozási információk

A fórumon elhangzottaknak megfelelően az előadás prezentációját letölthetővé tettük.

Amennyiben további kérdésük merülne fel, várjuk hívásaikat a 92/510-285-ös telefonszámon munkanapokon 11.00 és 15.00 között. A felvételi eljárással kapcsolatban Bödörné Szalay Csilla intézményvezető-helyettes nyújt további tájékoztatást.

 

 
Beiskolázási tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
2023. január 11. szerda, 13:11

 

Tisztelt leendő elsős Szülők!

Intézményünk 2023. 01. 17-én, kedden 17.00 órától beiskolázási tájékoztatót tart az iskola aulájában.
Igény esetén a szülőkkel érkező gyermekek részére kollégáink kézműves foglalkozást tartanak.
Szeretettel várjuk Önöket!

 

 
Szülő értekezlet leendő elsős szülőknek PDF Nyomtatás E-mail
2022. május 27. péntek, 10:37

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a leendő elsős szülők részére

2022. június 8-án, szerdán szülői értekezletet tartunk.

 

 • 16.30 órától a büfé előtt, a ZEGESZ munkatársainál a gyermekek étkeztetési ügyeinek intézésére biztosítunk lehetőséget.
 • 17.00 órától közös bemutatkozást tart Bödörné Szalay Csilla, alsó tagozatért felelős intézményvezető-helyettes az intézmény ebédlőjében.
 • 17.15 - től részletes, az adott osztályra vonatkozó nélkülözhetetlen információkat tartalmazó szülői értekezletet tartanak tanítóink a leendő elsős osztálytermekben.

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Leendő elsős tanulóinkak sok sikert, tanulmányokban és élményekben gazdag „dózsás”  éveket kívánok. Bízom benne, hogy a szülők és nevelők együttműködése gyümölcsöző lesz, s gyermekeink javára válik.

 

Pacsa András

intézményvezető

 
Beíratás PDF Nyomtatás E-mail
2022. április 11. hétfő, 10:40

FELHÍVÁS

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 8.00 órától 17.30 óráig

2022. április 22. (péntek) 8.00 órától 17.30 óráig

Tanköteles, azaz 2016. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szülő számára kötelező a személyes megjelenés!

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

- állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozást támogató előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédletet a csatolmányokban találják

Kajári Attila

Tankerületi igazgató sk.

 

 

 

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(BÁI_Szülői tájékoztató_2022.pdf) letöltéseBÁI_Szülői tájékoztató_2022.pdf 2631 Kb
Fájl(Felvételi körzet.pdf) letöltéseFelvételi körzet.pdf 441 Kb
Fájl(KÖZLEMÉNY.pdf) letöltéseKÖZLEMÉNY.pdf 296 Kb
 
Nyílt tanítási órák 2022 PDF Nyomtatás E-mail
2022. február 21. hétfő, 10:36

Tisztelt Szülők! 
Nyílt tanítási óráink:

 
"Sulileső" ovis szombat PDF Nyomtatás E-mail
2022. február 10. csütörtök, 13:17

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Elsősök!
2022. feburár 19-én szombaton 10.00 órától sok szeretettel várjuk Önöket a "Sulileső" ovis délelőttre a Dózsa iskolába!
Programok:
* nyitóműsor - ajándékokkal
* leendő elsős tanítók bemutatása, ismerkedés
* kézműves és logikai foglalkozások
* játszóház
* ismerkedés az informatikai eszközökkel

Sok szeretettel várjuk Önöket!
További információ: 92/510-285 

 
Jelentkezési szándéknyilatkozatok PDF Nyomtatás E-mail
2022. január 13. csütörtök, 12:25

Kedves Szülők!
A csatolt dokumentumok segítségével jelezhetik intézményünk felé a gyermekükre vonatkozó felvételi szándékukat.
A szerkeszthető formátum (.docx) használatával számítógépen, a nem szerkeszthető (.pdf) dokumentumok segítségével pedig nyomtatás után szabad kézzel tölthetik ki a nyilatkozatokat.
A kitöltött nyomtatványokat elektronikus formában a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre várjuk, vagy elhelyezhetők az iskolánk főbejáratának bal odalán található postaládába.
A szándéknyilatkozatok leadási határideje: 2022.március 7.

Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a szándéknyilatkozat nem jelent automatikus felvételt az intézménybe, vagy az adott osztályba. A felvételi eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik, az osztályba sorolás az eljárás végén igazgatói hatáskörben történik.

Amennyiben kérdésük merülne fel, várjuk hívásaikat a 92/510-285-ös telefonszámon. A felvételi eljárással kapcsolatban Bödörné Szalay Csilla intézményvezető-helyettes nyújt további tájékoztatást.

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(1a_szandeknyil.docx) letöltése1a_szandeknyil.docx 48 Kb
Fájl(1a_szandeknyil.pdf) letöltése1a_szandeknyil.pdf 342 Kb
Fájl(1bc_szandeknyil.docx) letöltése1bc_szandeknyil.docx 48 Kb
Fájl(1bc_szandeknyil.pdf) letöltése1bc_szandeknyil.pdf 342 Kb
 
Beiskolázási információk PDF Nyomtatás E-mail
2022. január 13. csütörtök, 11:32
Tisztelt Szülők!

A beiskolázási fórum prezentációs anyagát mellékeljük további szíves felhasználásra.

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(Beiskolazas_2022.pdf) letöltéseBeiskolazas_2022.pdf 2832 Kb
 
Beiskolázási fórum PDF Nyomtatás E-mail
2022. január 05. szerda, 11:42
Tisztelt Szülők!

Intézményünk beiskolázási tájékoztatót tart 2022. január 12-én 16:30-tól.


Iskolai forum 2022
 
Leendő elsős szülők figyelmébe! PDF Nyomtatás E-mail
2021. június 04. péntek, 08:45

Tisztelt Szülők!

A leendő első osztályos osztályfőnökök online szülői értekezletet tartanak

2021. 06. 09-én (szerdán) 17.00-tól.

 

A megbeszélést a megfelelő linkre kattintva érik el:

1.a osztály: https://meet.google.com/wgx-jkcy-tcq
1.b osztály: https://meet.google.com/ukt-jovb-gir
1.c oszály: https://meet.google.com/pqt-qkbh-son

A belépést - az értekezlet pontos kezdésének érdekében -  2021. 06. 09-én 16.45-től kérjük megvalósítani.

A linkek eléréséhez Google fiók szükséges. Amennyiben nem rendelkezik szükséges fiókkal, kérjük, erre az alkalomra hozzon létre egyet itt: https://www.gmail.com.

Iránymutatást a szükséges taneszközökről a cikk mellékletében találnak.


Az osztályba sorolást az alábbi táblázatok kódszerűen tartalmazzák.

A rövidítések értelmezése: A négybetűs kód első két betűje a tanuló vezetéknevének első két karaktere, a második két betű a tanuló édesanyjának születési vezetéknevének első két karaktere.
Pl. Nagy János tanuló, akinek anyja neve Kis Viktória esetén a kód: NaKi.

 1.a

1.b

1.c

1.

AdVa

BoEr

CsKo

2.

BaKo

BüHo

CsHu

3.

BaHe

DéNé

FaZa

4.

DaAs

DuDu

FaKu

5.

EkKo

FaSu

FoVa

6.

FaKo

GaDr

FoBo

7.

GöCs

GaMá

GéGy

8.

HaPo

GoBe

HoNa

9.

KaHo

GoNa

HoHo

10.

KáGe

HoMe

HuGö

11.

KeRa

JaKo

JuJu

12.

KiFe

KaPé

KaSi

13.

KoKe

KiMo

KeGa

14.

KoJó

KiTa

KiHo

15.

MaÁc

KoKé

MaJu

16.

MiGá

KoEs

NéTó

17.

MiCs

MaFa

PaKe

18.

MoKő

MeSz

PáPá

19.

MoBö

NwVi

RuKo

20.

NaKo

NéBa

SeKo

21.

NéBe

ScPu

SzSü

22.

PaOr

SöKo

TaKő

23.

PéAn

StSt

TóGy

24.

SzHa

StRa

TóTa

25.

VaMo

TóHa

VaNy

26.

ZoNé

VaCs

VaGá

27.

VaSz

ViGr

28.

ViSc

VuKo

 

Zalaegerszeg, 2021. 06. 04.

 

Pacsa András
intézményvezető

 

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(bevasarlo_lista_2122.pdf) letöltéseBevásárló Lista 383 Kb
 
Étkeztetési információk (Leendő első osztályos szülőknek) PDF Nyomtatás E-mail
2021. április 29. csütörtök, 13:20


Tisztelt Szülők!
A csatolmányokban megtalálják az ellátó szervezet (ZEGESZ) tájékoztatóját, valamint a Jelentkezési lapot a következő tanévi étkeztetéssel kapcsolatban.Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(Jelentkezesi lap.pdf) letöltéseJelentkezesi lap.pdf 269 Kb
Fájl(Tájékoztató általános iskola.pdf) letöltéseTájékoztató általános iskola.pdf 456 Kb
 
Jelentkezési szándéknyilatkozatok PDF Nyomtatás E-mail
2021. január 26. kedd, 12:54

Kedves Szülők!

A csatolt dokumentumok segítségével jelezhetik intézményünk felé a gyermekükre vonatkozó felvételi szándékukat.

A szerkeszthető formátum (.docx) használatával számítógépen, a nem szerkeszthető (.pdf) dokumentumok segítségével pedig nyomtatás után szabad kézzel tölthetik ki a nyilatkozatokat.

A kitöltött nyomtatványokat elektronikus formában a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre várjuk, vagy elhelyezhetők az iskolánk főbejáratának bal odalán található postaládába.

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a szándéknyilatkozat nem jelent automatikus felvételt az intézménybe, vagy az adott osztályba. A felvételi eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik, az osztályba sorolás az eljárás végén igazgatói hatáskörben történik.

Amennyiben kérdésük merülne fel, várjuk hívásaikat a 92/510-285-ös telefonszámon. A felvételi eljárással kapcsolatban Bödörné Szalay Csilla intézményvezető-helyettes nyújt további tájékoztatást.

Pacsa András
intézményvezető


Nem szerkeszthető, .pdf formátumban letölthető a csatolmányokból.

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(1a_szandeknyil.pdf) letöltése1.a Jelentkezési szándéknyilatkozat1.a Jelentkezési szándéknyilatkozat291 Kb
Fájl(1bc_szandeknyil.pdf) letöltése1.bc Jelentkezési szándéknyilatkozat1.bc Jelentkezési szándéknyilatkozat292 Kb
 
Leendő elsős tanítóink PDF Nyomtatás E-mail
2021. január 22. péntek, 11:33
Kedves Szülők!
Sok szeretettel mutatjuk be Önöknek a 2021/2022-es tanévben az első osztályokban tanító kollégáinkat.
Az 1.a osztály két tanítási nyelvű, e képzési formában Edit, Bea és Victoria néni tanítják az angol célnyelvet.

Pacsa András

intézményvezető


 
Beiskolázási tájékoztató a 2021/2022-es tanévre PDF Nyomtatás E-mail
2021. január 13. szerda, 11:33

Sok szeretettel bemutatjuk Önöknek iskolánkat, s a 2021/2022-es tanévben induló képzéseinket.

Előadó: Pacsa András, intézményvezető

Az alábbi linken elérhetik az iskolánkról szóló bemutató videóját is.

https://youtu.be/2ALJLrYK7Mo

Az iskolánkról szóló pdf bemutató csatolmányként megtalálható!

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(beiskolazas2021.pdf) letöltéseBeiskolázási tájékoztató a 2021/2022-es tanévreBeiskolázási tájékoztató a 2021/2022-es tanévre2674 Kb
 
Beiskolázási tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
2021. január 06. szerda, 12:00

 
Tájékoztatás a leendő első osztályos tanulók szülei számára PDF Nyomtatás E-mail
2020. június 08. hétfő, 07:54

Kedves Szülők!

A járványügyi helyzet miatti korlátozás sajnos nem teszi lehetővé a személyes találkozást a tanítókkal, így a hagyományos, tanévet előkészítő SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET nem áll módunkban összehívni.

Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyerekek osztályba sorolásáról, valamint az online találkozás módjáról.

2020. 06.11-én (csütörtökön) 16:30-kor a személyes találkozás helyett online szülői értekezletet tartunk, melyre minden kedves szülőt várunk. A belépési linket az Önök által korábban megadott e-mail címre továbbítják az osztályfőnökök.

A tanulók osztálynévsorát az alábbi három táblázat tartalmazza:

Zalaegerszeg, 2020. 06.08.

Tisztelettel: Vezetőség

Csatolmányok:
FájlLeírásFájl mérete
Fájl(1a.pdf) letöltése1a.pdf 341 Kb
Fájl(1b.pdf) letöltése1b.pdf 340 Kb
Fájl(1c.pdf) letöltése1c.pdf 341 Kb
Fájl(Bevásárlólista.pdf) letöltéseBevásárlólista.pdf 196 Kb
Fájl(Étkezési jelentkezési lap 2020-2021.pdf) letöltéseÉtkezési jelentkezési lap 2020-2021.pdf 273 Kb
 
Tájékoztató a 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozásról PDF Nyomtatás E-mail
2020. április 05. vasárnap, 06:58

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e - Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.

Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata2. d) pontja szerint].

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e - Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a két tanítási nyelvű oktatásra történő jelentkezésre az első szakaszban van lehetőség, minden más esetben (körzetes és nem körzetes lakóhellyel rendelkező gyermek esetén) a 2. szakaszban lesz lehetőség  a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, minden köznevelési intézmény, így iskolánk is lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-15 óráig van lehetőség.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Zalaegerszeg, 2020. 04. 04.

Drávecz Csabáné

intézményvezető

 


[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése]alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 
Sulileső PDF Nyomtatás E-mail
2020. február 05. szerda, 00:00