Valamennyi, az intézménybe járó tanuló törvényes képviselője részére Nyomtatás
2020. szeptember 08. kedd, 13:33

Tárgy: Tájékoztatás a 2020/2021-es tanévről

Tisztelt Szülők!

 

Engedjék meg, hogy megköszönjem Önöknek a tanév elindítása során mutatott együttműködésüket, türelmüket. Mivel jelenleg a nevelési-oktatási intézményekben járványügyi készültség van érvényben, ezért tájékoztatom Önöket - a mai napon hatályos rendeletek / irányelvek alapján - a 2020/2021-es tanév helyi szervezéséről.

 • Eljárásrend
  • Az iskola vezetősége az Oktatási Hivatal által kiadott elvek és az elmúlt időszak tapasztalatai alapján eljárásrendet készít, amely várhatóan a következő hét elejére készül el. Az eljárásrend az intézmény minden tanulójára, valamint törvényes képviselője számára kötelező érvényű.
  • A jelenleg érvényben lévő szabályzat megtekinthető iskolánk weboldalán. E rendelkezések az új eljárásrend bevezetésével érvényüket vesztik.
  • A járvány helyi kialakulásának megakadályozás érdekében - a szülők, törvényes képviselők, egyéb nem az intézményben dolgozó, vagy tanuló személy tekintetében - kiemelt cél a személyes kontaktus minimálisra csökkentése.
   • Az intézménybe szülő, gondviselő csak előzetes egyeztetés után, az intézményvezetés tudtával léphet be.
   • A belépő személyekről a portaszolgálat feljegyzést készít, melyben a személyes adatok közül a név és a telefonszám szerepel.
   • A szülői értekezletek, fogadóórák, az első félévben csak online formában valósíthatók meg.
   • Az iskola mellett működő szervezetekkel (Dózsás Diákok Köre, Szülői Munkaközösség, Intézményi Tanács, Dózsa György Általános Iskoláért Alapítvány) a vezetőség online formában, vagy telefonon tartja a kapcsolatot.
   • Az alapítványi bál várhatóan a tanév második felében valósulhat meg.
   • Célunk, hogy diákcsoportjaink a lehető legkevesebbet érintkezzenek személyesen. Tanulóink egészségének védelmében az alábbi formában szervezzük iskolai rendezvényeinket.
    • Az intézmény tömeges rendezvényt az első félévben nem szervez.
    • Az ünnepélyek, megemlékezések csak kiscsoportos, vagy osztályszinten valósulnak meg.
    • Színházi, mozi, bábszínházi előadásokat ebben a tanévben nem látogatunk.
    • A pályaorientációs felmérés online formában zajlik, így ezeket a rendezvényeket személyesen nem látogatjuk.
    • A tanulmányi versenyeket online formában bonyolítjuk le.
    • Tanulmányi kirándulásokat az első félévben nem szervezünk.

 

A részletes szabályozásról az osztályfőnököktől a későbbiekben tájékoztatást kapnak.

 

Kedves Szülők!

A 2020/2021-es tanév sokkal nehezebb, erőt próbálóbb lesz az eddigieknél mind a gyermek, mind a szülő, mind a pedagógus számára. Még nagyobb fokú együttműködésre, empátiára, összefogásra lesz szükségünk a közös cél elérése érdekében. Higgyék el, a sokszor nehézséget okozó, olykor bosszantónak ható döntések, intézkedések mindannyiunk egészségének megóvása érdekében születnek.

 

Előre is köszönöm türelmüket, megértésüket!

 

Sikeres, egészséges tanévet kívánok!

 

 

 

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 8.

 

 

Pacsa András
intézményvezető